Solskyddsfaktor 50

Solskyddsfaktor 50 är den högsta solskyddsfaktor som finns på marknaden och benämns ibland även "solskyddsfaktor 50+" eftersom skyddet kan vara något högre. Genom att använda solskyddsfaktor 50 får du alltså det högsta skyddet mot solen. I Sverige är det är främst barn man använder solskyddsfaktor 50 på för att minimera risken att de ska bränna sig i solen. I länder där solen är mycket stark under stora delar av dygnet, som exempelvis i Thailand, rekommenderas att använda solskyddsfaktor 50 under de första dagarna för att inte chocka huden. Man ska inte överdriva skyddet mot solen eftersom en viss mängd solljus är bra för kroppen. Vi behöver det D-vitamin som vi får från just solen. Om du inte har speciella skäl kan det därför vara bra att börja med solskyddsfaktor 50 i början på sommaren (eller i början på din solsemester utomlands) under några dagar för att sedan sänka till en lägre solskyddsfaktor på medelnivå, exempelvis solskyddsfaktor 30. På det sättet skyddar du huden från att bli omedelbart röd och bränd under de första dagarna, och huden kan vänja sig vid den starka solen för att efter några dagar börja få del av solen vilket gör att du får D-vitamin.

Om du börjar sommaren eller solsemestern med för låg solskyddsfaktor eller igen alls är risken mycket stor att du bränner dig, chockar huden och kroppen med UV-ljuset innan den hunnit vänja sig vilket kan leda till trötthet under flera dagar samt ökad risk för hudcancer.